Υπηρεσίες

Η TECHNOMECH δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών μελέτων και εγκαταστάσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τον αρχικό σχεδιασμό, έως και την υλοποίηση ενός έργου. Στην TECHNOMECH πιστεύουμε ότι η μελέτη και η προετοιμασία ενός έργου είναι το Α και το Ω για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Βασική αρχή μας παραμένει η πιστή τήρηση όλων των Εθνικών αλλά και Διεθνών Κανονισμών και Προτύπων, προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις, γεγονός που επιτάσσει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση.