Η Εταιρία

Η πορεία της TECHNOMECH ξεκινά το 1999 μέσα από την ατομική δραστηριότητα των μηχανολόγων μηχανικών Χάρη Μηλιώνη και Ζήση Τσιάτσικα και μέχρι σήμερα έχει αναλάβει με επιτυχία πλήθος έργων στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών & εγκαταστάσεων. Η φιλοσοφία της εταιρίας κινείται γύρω από το τρίπτυχο τεχνογνωσία, συνέπεια, συνεργασία, πάντα με πάθος για αρτιότητα και διαρκή αναζήτηση των πλέον σύγχρονων και λειτουργικών λύσεων.

Η TECHNOMECH είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, με Α.Μ. 2551.