Κτήριο Γραφείων ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Συνολική επιφάνεια: 2.000 τ.μ.

Θέση έργου: Παιανία Αττικής

Το συγκεκριμένο κτήριο διέθετε σύστημα ψύξης/θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου και ψύκτη. Απαίτηση του ιδιοκτήτη ήταν η πλήρης ανακατασκευή του ισόγειου χώρου και η μετατροπή του από βιομηχανικό χώρο σε χώρο γραφείων. Εκπονήθηκε νέα μελέτη εφαρμογής και πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω παρεμβάσεις:

  • Αναλυτικός υπολογισμός των ψυκτικών/θερμικών φορτίων κάθε επιμέρους χώρου
  • Έλεγχος υδραυλικού δικτύου
  • Τοποθέτηση ρυθμιστικών βανών για υδραυλική εξισορρόπηση
  • Τοποθέτηση νέου συστήματος VRV για τα γραφεία του ισογείου και ενσωμάτωση συστήματος κλιματισμού/εξαερισμού με Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (σύστημα all-air).

 

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον κο Χριστόπουλο Σπύρο, Μηχανολόγο Μηχανικό.

Article_technomech_paiania_05 Article_technomech_paiania_07 Article_technomech_paiania_012 Article_technomech_paiania_04 Article_technomech_paiania_01 Article_technomech_paiania_02 Article_technomech_paiania_03 Article_technomech_paiania_010 Article_technomech_paiania_011 Article_technomech_paiania_08 Article_technomech_paiania_09